cudzoziemcy

Przyzwolenia na pobyt trwały na terenie Polski - co powinno się wiedzieć na ten temat?

in cudzoziemcy, obcokrajowcy, polska, wniosek
prace ziemne
Autor: Ben Nolan
Źródło: http://www.flickr.com
Chcąc pozyskać zezwolenie na pobyt stały w Polsce, bezsprzecznie wypada dobrze zrozumieć ten temat oraz dowiedzieć się, kto zdoła dostać takie zezwolenie. Do zdobycia zezwolenia na pobyt niezmienny w Polsce upełnomocnieni są obcokrajowcy, jacy są osobami pochodzenia polskiego oraz przewidują osiedlić się w Polsce na zawsze.

W jaki sposób cudzoziemiec może zamieszkać w Polsce na dłużej? Jak można dostać kartę pobytu?

in cudzoziemcy, dokument, urząd
dokumenty
Autor: www.sxc.hu
Źródło: www.sxc.hu
Sporo obcokrajowców zastanawia się, w jaki sposób dostać kartę pobytu w Polsce? Dzieje się tak, gdy pozytywnie zostanie zakończona postępowanie, po wydaniu decyzji administracyjnej. Karta pobytu w Polsce jest dość ważnym dokumentem, dzięki takiej karcie każdemu cudzoziemcowi przysługują pewne przywileje. Jak wygląda procedura uzyskania takiej karty?

Jakie mamy karty pobytu w Polsce? Jakie są typy, co gwarantują? Czy łatwo je otrzymać?

in cudzoziemcy, paszport, pobyt czasowy, zezwolenia
prawo
Karta pobytu w Polsce jest dokumentem, który potwierdza tożsamość cudzoziemca, gdy jest on w naszym kraju. Dokument i ważny paszport zagraniczny jest potwierdzeniem pełnych praw do pobytu w naszym kraju, uprawnia także do wielokrotnego przekraczania granicy polskiej bez wymogu wyrabiania wizy. W czasie przekraczania granicy powinniśmy przedstawić uprawnionym pracownikom Straży Granicznej kartę pobytu i ważny paszport. Jakie są rodzaje kart pobytu?

Na jaki temat mówi i dlaczego tak ważna jest ustawa o cudzoziemcach?

in cudzoziemcy, emigrant, kodeks
dokumenty
Autor: Historyworks
Źródło: http://www.flickr.com
Bardzo często zdarza się, że w chwili, kiedy studiujemy albo później, kiedy już pracujemy, naszymi znajomymi na uczelni i współpracownikami w biurze są osoby pochodzące z innych krajów. Często są to ci, którzy mieszkają na Ukrainie czy Białorusi, lecz coraz częściej do Polski przybywają ludzie z innych, bardziej egzotycznych państw.