technologii

Do czego ma zastosowanie elewator?

in technologii, temperatura, wilgotność
Spichlerz w Gorzowie Wielkopolskim
Autor: XELLA Polska Sp. z o.o.
Źródło: XELLA Polska Sp. z o.o.
Pierwsze elewatory powstawały już w średniowieczu- były to elewatory zbożowe, które pełniły szczególnie funkcję magazynu zboża. Średniowieczny elewator posiadał tylko jedną kondygnację, ale wraz z intensyfikacją uprawy na ziemiach polskich był już wielokondygnacyjny. Gromadzono w nim surowce ziarniste, szczególnie zboże.