Co mają prawo zrobić firmy windykacyjne, a co jest zakazane?

in dania, pracy, psy, WC
Odbieraniem wierzytelności mogą zająć się firmy, które na podstawie cesji zobowiązania albo należytego pełnomocnictwa, próbują doprowadzić do ugody między wierzycielem a zadłużonym.


Firmy te działają na zasadach swobody działalności gospodarczej, czyli są normalnymi firmami bez jakichś specjalnych praw.
kosmetyki od Vichy
Autor: Apoteksgruppen
Źródło: http://www.flickr.com


Nektarynki
Autor: Forest & Kim Starr
Źródło: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Starr_070730-7800_Prunus_persica_var._nucipersica.jpg


Podejmowane przez nich czynności powinny być zgodne z prawem, co reguluje Art. 5 kc. Inaczej mówiąc pracownik firmy windykacyjnej może zapukać do drzwi dłużnika, jednak w żadnym wypadku nie ma prawa go obrażać, czy też tym bardziej nękać, ani nachalnie nachodzić przykładowo w domu. Nie ma również prawa wejść do mieszkania bez udzielenia zgody. Poza tym naturalnie nie ma też prawa zajmować jakiegokolwiek mienia na rzecz istniejącego zadłużenia. Najlepszym sposobem, jaki może stosować firma windykacyjna jest polubowne nastawienie do osoby, która ma jakiekolwiek wierzytelności służbowe. Już sam fakt posiadania zadłużenia jest dla wierzyciela znacznym psychicznym ciężarem, zatem jakieś nachalne czynności mogą w ogóle nie prowadzić do niczego właściwego. Jeśli jednak zastosuje się ugodowy model biznesowy, to nadzieje na odzyskanie zadłużenia wzrosną.


W rzeczywistości pracownicy firmy windykacyjnej powinni pomóc dłużnikowi w spłacie zobowiązania na korzystnych dla niego warunkach. Pracownicy powinni pomóc dłużnikowi poprzez rozłożenie wierzytelności na raty, które nie będą uciążliwe do uregulowania. W takiej okoliczności firma windykacyjna może kontaktować się listownie, przez telefon albo osobiście, ale nie w sposób natarczywy.


Bardzo ważne jest indywidualne podejście do dłużnika, próba zrozumienia jego problemów oraz znalezienie wyjścia z zadłużenia. Najlepsze firmy mogą także w pewien sposób nagradzać dłużników za punktualne spłaty rat poprzez prowadzenie specjalnych programów bonusowych.