Co powinien umieć po zaliczeniu egzaminów student na tego rodzaju wydziale jak prawo karno-skarbowe?

in euro, kraj, sprawa
Wśród wielu gałęzi studiów prawnych aktualnie wielokrotnie wybierany jest taki, który dotyczy prawa skarbowego. Niestety w Polsce dochodzi do mnóstwa wykroczeń skarbowych, dlatego abiturienci tego typu wydziału z pewnością mają zagwarantowaną przyszłość.


prawo karne skarbowe
Autor: Nicholas Wang
Źródło: http://www.flickr.com


Chodzi o prawo (następna strona) karne skarbowe, a zatem specjalistyczną dziedzinę prawa karnego, która ma za zadanie zabezpieczanie interesów finansowych państwa, jego jednostek strukturalnych oraz UE. Student na takim wydziale powinien wiedzieć, że podobnie jak w ogólnym prawie karnym występują w nim dwie postaci czynów zakazanych: przestępstwo i wykroczenie skarbowe. Zgodnie z odpowiednią ustawą taki czyn jest społecznie szkodliwy w szczeblu wyższym niż znikomy. Studenci powinni też znać pojęcie źródła oraz specyfikę prawa karno skarbowego, umieć przedstawić zasady odpowiedzialności za przestępstwa i wykroczenia skarbowe, opisać postępowanie k.s.. W toku wymienionych studiów słuchacze szkół wyższych zapoznają też Fundusze karne przewidziane w kodeksie karno skarbowym i reguły ich zakresu czy też formy popełnienia przestępstwa i wykroczenia skarbowego.
Unii Europejskiej
Autor: U.S. Army RDECOM
Źródło: http://www.flickr.com


Samolot w obłokach
Autor: Valentin Hintikka
Źródło: http://www.flickr.com


Ponadto słuchacze na wymienionym wydziale poznają między innymi budowę części szczególnej k.k.s. Należałoby dodać, że udowodnienie przestępstwa lub wykroczenia skarbowego może podlegać identycznym regułom jak każdego odmiennego przestępstwa. Na wykładach studenci dowiedzą się, że prawo k.s. może dzielić się na materialne i procesowe.


W związku z tym poznają także między innymi środki karne i zasady odpowiedzialności karnej skarbowej. Wiedza ta jest przekazywana studentom na specjalnych wykładach, z jakich potem muszą zdać odpowiednie egzaminy.