Do czego ma zastosowanie elewator?

in technologii, temperatura, wilgotność
Pierwotne elewatory powstawały już w średniowieczu- były to elewatory zbożowe, które pełniły głównie rolę magazynu zboża. Średniowieczny elewator posiadał tylko jedną kondygnację, ale wraz z rozkwitem działalności rolniczej w kraju nad Wisłą był już wielokondygnacyjny. Przechowywano w nim surowce ziarniste, szczególnie zboże.
Elewator wyróżnia się rzadko spotykaną budową, bowiem najczęściej przypomina zwartą bryłę. Elewatory zbożowe cechują się niewielką ilością okien, spadzistym dachem oraz zwężającymi się w trójkąt szczytami. Wiejskie elewatory najczęściej były wykonane z drewna i stanowiły charakterystyczny komponent posiadłości dworskich.W większychośrodkach miejskich, takich jak Gdańsk czy Elbląg, powstawały elewatory murowane, z ciekawymi funkcjonalnościami ( np. windy transportowe czy też rynny spustowe dla zboża). Niektóre zachowane do dziś elewatory (często wpisane też do rejestru zabytków) mają również charakterystyczne dla danej epoki zdobienia i detale architektoniczne. Największym elewatorem zbożowym w Polsce jest elewator Ewa, mieszczący się w Szczecinie przy Nabrzeżu Zbożowym nieopodal portu morskiego. Kubatura szczecińskiego elewatora to 75 tysięcy metrów kwadratowych, które zapewnia magazynowanie aż 50 tysięcy ton zboża. Elewator Ewa służy szczególniedo przeładunku, przechowywania, ważenia, wysychania, zabijania owadów za pomocą surowców chemicznych zwanych fumigantami oraz ochrony i kontroli fitosanitarna zboża.Elewator kiedyś używany był jedynie do mechanicznego transferowania, wietrzenia, suszenia i sortowania ziarna. Wraz z intensyfikacją metod technologii wytwórczych i powstawaniem nadwyżek produkcyjnych, konstrukcja elewatora była modernizowana o oryginalne rozwiązania techniczne. Elewator z biegiem czasu miał zastosowanie w innych rodzajach produkcji, w których niezbędne jest gromadzenie materiałów sypkich czy też nadmiar towarów.

Współcześnie elewator zazwyczaj to budowla skomplikowana i złożna, pozwalająca na nie tylko magazynowanie nawet kilkadziesiąt ton substancji, ale i monitorowanie, utrzymywanie odpowiedniej temperatury oraz wilgotności poprzez zintegrowanie z określonymi systemami i urządzeniami technologicznymi. W niektórych dziedzinach, zwłaszcza w rolnictwie czy przetwórstwie owocowym, elewator to najważniejsze narzędzie produkcji.