Czym są przeszkolenia miękkie oraz jak mogą one w praktyce wyglądać?

in czas, LED, rozwój, zysk
Wysyłanie naszych członków personelu na różne seminaria to nie tylko sposób na znalezienie dodatkowych kosztów, jakie można potem dodać do księgowości. To nade wszystko znakomity sposób na to, żeby podnieść umiejętności swoich pracowników.


Takie szkolenia mogą przecież w znaczący sposób przysłużyć się do realnej poprawy działania firmy.


szkolenia
Autor: damo1977
Źródło: http://www.flickr.com
Członkowie personelu mogliby na takich szkoleniach poznać różne nowe technologie albo po prostu poduczyć się tych obecnych. Mogłyby one również służyć do poprawienia umiejętności korzystania z nich. Warto jednak wspomnieć, że są 2 typy przeprowadzania kursów: twarde oraz miękkie. Szkolenia miękkie są zazwyczaj ukierunkowane na rozwój indywidualnych cech uczestników. Mogą obejmować one zakres rozwijania umiejętności miękkich. Są to tego typu umiejętności jak: komunikacja interpersonalna, asertywność, argumentacja, radzenie sobie ze zdenerwowaniem, zarządzanie czasem, rozwiązywanie nieporozumień w grupie czy też negocjacje biznesowe.


Z drugiej strony tzw. szkolenia twarde mogą dotyczyć przekazywania wiedzy zawodowej lub branżowej oraz nabywania zdolności zawodowych. Ukończenie większej części z nich skutkuje przyznaniem specjalistycznego dyplomu, co z kolei może wiązać się ze zdobyciem praw niezbędnych do wykonywania jakiegoś zawodu. Przykładem mogłyby być przeszkolenia informatyczne, fryzjerskie, z obszaru kadr oraz płac, z obszaru obsługi różnych maszyn (takich jak wózek widłowy).


Takie przeszkolenia powodują, że członkowie personelu jeszcze właściwiej wykonują swoje zadania a zwierzchnik jest bardziej zadowolony z ich wykonywanych zadań. To zysk zarówno dla pracodawcy jak i pracownika.