Do czego wykorzystywane są tak zwane przenośniki?

in gra, materiały, Silnik, transport, WC
Przenośnik to środek bliskiego transportu o obniżonym zasięgu jak też ciągłym ruchu, służący do przesuwania przeróżnego rodzaju materiałów (np. surowców, półproduktów, podzespołów) w stanie miałkim luzem albo w postaci jednostkowych ładunków wzdłuż dokładnie wyznaczonej trasy.
mieszkania - malowidło
Autor: Lech Karol Pawłaszek
Źródło: http://www.flickr.com


przenośniki rolkowe
Autor: Calvado.pl
Źródło: Calvado.pl


Przenośniki rolkowe poruszane są głównie Silnikami elektrycznymi, nieczęsto spalinowymi, w kopalnictwie wykorzystywany jest również napęd hydrauliczny i pneumatyczny. W zależności od konstrukcji przenośniki dzieli się na trzy podstawowe grupy: przenośniki cięgnowe, przenośniki bezcięgnowe i przenośniki z pośredniczącym ośrodkiem.


Przenośniki cięgnowe przewożą surowce za pośrednictwem cięgna, zaliczyć do nich możemy przenośniki: taśmowe (z taśmą elastyczną bądź metalową) - najczęściej wykorzystywana grupa przenośników, przenośniki członowe (płytowe, wózkowe i kołyskowe), podwieszone (dwutorowe a także jednotorowe), kubełkowe (grawitacyjne jak też okrężne) a także zabierakowe (zgrzebłowe a także zaczepowe). Przenośniki tak zwane bezcięgnowe przesyłające suroWCe bez użycia cięgien, przy wykorzystaniu innego mechanicznego organu, podzielić można na przenośniki: grawitacyjne i impulsowe (samotoki), śrubowe (poziome), wałkowe, wstrząsowe (wibracyjne) a także miotające (taśmowe).
Przenośniki z ośrodkiem pośredniczącym przesyłają surowce w strumieniu gazu (zwykle powietrza) względnie cieczy (na ogół wody), zalicza się do nich: przenośniki tak zwane pneumatyczne (ssące a także ciśnieniowe) oraz przenośniki hydrauliczne (grawitacyjne jak też ciśnieniowe). Najczęściej w przemyśle wykorzystywane są jednakże tzw. przenośniki rolkowe.