Elektroniczne wypełnianie zeznania podatkowego- to szybsze niż myślisz

in 1%, czas, dochód, konto, PIT
Elektroniczne rozliczanie zeznania podatkowego jest bardzo łatwe i zajmie wyłącznie kilka chwil. Jeżeli są, więc Państwo znużeni zaprzepaszczaniem swojego drogocennego czasu w kolejce na poczcie lub w ”skarbówce”, gorąco nakłaniamy do bliższego zapoznania się z funkcjonowaniem naszego programu i do wypełnienia deklaracji internetowej.
Pitax.pl - rozliczenie PIT online
Stworzony dzięki naszej pomocy formularz będą Państwo mogli wysłać bezpośrednio do systemu PITAX i w taki właśnie sposób, dopełnić wszelkich formalności powiązanych z wypełnianiem deklaracji PIT 36 albo PIT 37 online – bez przymusu opuszczania własnego mieszkania - http://pi-tax.pl/.Na starcie należy wybrać poprawny typ deklaracji ze wskazanych oraz wypełnić w pokazanych miejscach, zgodnie z poleceniami programu. W razie przeoczenia wymaganych kolumn lub zaistnienia innych pomyłek, program weryfikować będzie na bieżąco poprawność Państwa działań, co pozwoli zapobiec ryzyka późniejszego składania jakichkolwiek poprawek. Formularze oświadczeń podatkowych dostępne w naszym programie są zgodne z obecnie panującymi wzorami i niczym nie odróżniają się od tych, które uzyskać można w formie papierowej w urzędzie skarbowym (http://pi-tax.pl/tag/pit/).

We wskazanych w deklaracji miejscach należy wpisać dane dotyczące swojej osoby oraz tytułów na podstawie, których uzyskiwany jest dochód. Ponadto program daje Państwu możliwość skorzystania z wszystkich należnych ulg podatkowych oraz przeznaczeniu jednego procenta swojego podatku na konto odpowiednio wskazanej organizacji pożytku publicznego. Dzięki naszemu programowi rozliczenie odbędzie się prędko i sprawnie.