Jak powinien być rozdzielany spadek i kto nie musi opłacania podatku od jego uzyskania?

in dzieci, moc, Spadek, zysk
Kiedy nabywamy Spadek po np. zmarłym krewnym, powinniśmy w pierwszej kolejności uzyskać potwierdzenie dziedziczenia albo stwierdzenie nabycia spadku. Następnie spadkobiercy mogą zacząć dzielić tzw.
masę spadkową.


Jeśli kontakty pomiędzy nimi są właściwe, przeważnie wystarczyłaby umowa dziedziczenia. Jeżeli jednak pomiędzy spadkobiercami występują jakiekolwiek niesnaski, spadek mógłby być rozdzielony sądownie. Według litery prawa dziedziczenie następuje już w chwili śmierci spadkodawcy i może następować jedynie na postawie ustawy (umowy lub orzeczenia sądu) bądź testamentu. Artykuł 931 § 1 k.c. mówi, że spadek należy się w pierwszej kolejności potomkom i współmałżonkowi spadkodawcy. W takiej sytuacji spadek jest dzielony po równo, jednak część, która ma przypaść współmałżonkowi nie może być mniejsza niż 1/4 całego spadku. Istotne jest także to, że posiadają do niego prawo także dzieci, które pochodzą z nieformalnego związku. Z tego też powodu w sytuacji, gdy np. zmarły tata posiadał dziecko z konkubiną, to potomstwo to ma prawo dziedziczyć w takiej samej części, co potomstwo urodzone w związku małżeńskim.


paszport
Autor: Juan Cabanillas
Źródło: http://www.flickr.com


Przeważnie wykorzystuje się w takich okolicznościach łatwy rozdział na zasadach pół na pół, jednak jeśli pomiędzy tego typu dwójką dzieci istnieje tzw. kość niezgody, spadek musi być rozdzielony sądownie. Jeśli zmarły nie pozostawił ostatniej woli, to musi być zastosowane dziedziczenie ustawowe. Bardzo ważne jest również opłacenie podatku od nabytego spadku.
Od tego obowiązku zwolnieni są członkowie bliskiej rodziny, czyli życiowy partner oraz dzieci, ale również dziadkowie czy pasierb. Nie mają oni obowiązku opłacać opodatkowania bez względu od wielkości spadku.