Jakie budynki nie muszą mieć instalacji piorunochronnej?

in czas, element, rozmiary, rozwiązanie
Budynki jednorodzinne mogą być narażona na uderzenia piorunów w odmiennym stopniu - w zależności od surowców, które były użyte do ich wybudowania czy też tzw. poziomu zagrożenia pożarowego.
kosmetyki SPA
Autor: mixtureusa
Źródło: http://www.flickr.com


W razie zaistnienia tego typu zagrożenia, konsekwencje mogłyby być bardzo poważne.


Niemniej jednak nie każdy budynek jednorodzinny musi posiadać zainstalowany piorunochron. To, czy tak ma być, jest zależne m.in. od rozmiaru domu (obowiązek ten dotyczy budynków o powierzchni większej niż 500 m2 i wysokości większej od 15m). W taki element ochronny muszą też być zaopatrzone budynki, które były zbudowane z surowców łatwopalnych (bez względu na rozmiary tego domu) czy tego typu, w przypadku których wyliczone wg. specjalnej normy wskaźnik niebezpieczeństwa piorunowego przewyższa określoną w niej wartość. Jeśli dany dom musi zostać wyposażony w specjalną aparaturę odgromową, to taka instalacja składa się m.in. z: ułożonych na dachu czy kominie zwojów, przynajmniej dwóch kanałów odprowadzających, które będą łączyć zwody z uziemieniem i z naturalnego lub sztucznego uziomu.


Jako naturalne części tego typu instalacji mogą zostać wykorzystane zbrojenia sporządzonego z żelbetu pokrycia dachu, metalowe części, które wystają poza dach czy też wyprodukowane ze stali słupy nośne. Jeśli na obszarze, na którym jest postawiony dom nie ma naturalnych uziomów, w czasie robót fundamentowych czy robienia wykopów, należy zrobić uziem sztuczny. Najskuteczniejszym wyjściem byłby uziem fundamentowy.
Sam piorunochron, łącznie z pozostałymi składnikami instalacji piorunowej, powinien być połączony z znajdującą się w budynku podstawową szyną uziemiającą. Warto jest zamontować piorunochron, gdyż da to poczucie bezpieczeństwa.