Kilka słów na temat funduszy inwestycyjnych

in dług, IT, kredyt, PIT, typ
Fundusze inwestycyjne deklarują w swoim statucie (i nierzadko również w nazwie) w jakie finansowe instrumenty będą inwestować. Wybór tychże instrumentów jest bardzo ważny - wpływa na potencjalny zysk, jaki fundusz ma szansę wypracować oraz na ryzyko, które wiąże się z inwestycją w konkretny fundusz.


W związku z powyższym przed wyborem danego funduszu inwestor powinien zapoznać się z polityką funduszu - w które instrumenty inwestuje, zbadać potencjalny zysk i ryzyko, dobrać dla siebie najbardziej właściwy fundusz bądź portfel funduszy.


Ogólne kryterium zawartości portfela dzieli fundusze na cztery grupy: pieniężne - fundusze inwestujące głównie w papiery rynku pieniężnego, fundusze dłużne - inwestujące przede wszystkim w obligacje, fundusze mieszane - inwestujące w akcje i obligacje, fundusze akcji - przede wszystkim inwestycja w akcje - fundusze inwestycyjne dla firm.


fundusze inwestycyjne dla firm
Autor: Roberto Nieves
Źródło: http://www.flickr.com


Innym istotnym kryterium podziału jest prawne kryterium jakie wynika z obowiązującej Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych. Zgodnie z tymi przepisami mamy do czynienia z podziałem funduszy inwestycyjnych w zależności od formy uczestnictwa - fundusze specjalistyczne otwarte, fundusze otwarte oraz zamknięte. Najbardziej popularne to FIO, czyli otwarte fundusze inwestycyjne (dedykowane są właściwie do każdego inwestora). Inwestor wpłacający pieniądze do FIO dostaje tytuł nazywany jednostką uczestnictwa. Aktywa, w które mogą lokować podane są w Art. 93 Ustawy. Taki fundusz zbywa jednostki uczestnictwa, które stanowią prawo udziału w aktywach w kwocie netto funduszu oraz dokonuje ich odkupienia wyłącznie na żądanie uczestnika funduszu - otwarte fundusze inwestycyjne. Właściwie każdy może zostać uczestnikiem funduszu otwartego. Tego rodzaju fundusze mogą być więc wykorzystywane jako fundusze inwestycyjne dla firm.
Podwyższenie kaPITału wykorzystując fundusz inwestycyjny to metoda chętnie wykorzystywana przez właścicieli firm źródło finansowania - łatwiej dostępne aniżeli giełda i zapewniające większe możliwości aniżeli kredyt.