Losy żydowskiego narodu od wieków są połączone z historią Polski

in Dialog, komunizm, żydzi
Przez ten okres czasu bardzo różnie toczyły się stosunki między obiema narodami, różne także stereotypy i wyobrażenia po dziś dzień funkcjonują w społeczeństwie. Przed rozpoczęciem drugiej wojny światowej Żydzi stanowili prawie jedną dziesiątą społeczeństwa, i tak naprawdę społeczność ta była bardzo zróżnicowana.


szkoła
Autor: daryl_mitchell
Źródło: http://www.flickr.com
Wojna bardzo odmieniła ten stan, w wyniku niemieckiego ludobójstwa kilka milionów Żydów były rozstrzelanych lub straciło życie w obozach koncentracyjnych. Gdy wojna się skończyła narodowi żydowskiemu również nie było łatwo, duża część z ocalałych albo sama wyjechała do Ameryki lub Izraela, albo została do tego zmuszona przez nowe władze.

Wreszcie po zakończeniu ery komunizmu na naszych ziemiach ogólna sytuacja Żydów została unormowana, i obecnie kilkanaście tysięcy osób tej narodowości pracuje i żyje wśród nas. Jednak pomimo faktu, że mamy już 21 wiek i nasze społeczeństwo jest dużo bardziej otwarte niż przed laty, to w dalszym ciągu funkcjonują w nim stereotypy przedstawiające Żydów nie zawsze z dobrej strony.

szkoła
Aby pokazać, jak naprawdę może wyglądać społeczeństwo żydowskie, jak pracowało i żyło przez ostatni czas, został uruchomiony wyjątkowy program edukacyjny dla młodych ludzi. Został on nazwany szkoła Dialogu, w jego ramach młodzi ludzie poznają historię żydowskich rodzin w swojej miejscowości i opracowują projekt to upamiętniający. Dzięki takim inicjatywom jest sporo szans na pozbycie się kłamliwych wyobrażeń o narodzie żydowskim i pokazanie społeczeństwu, że Żydzi żyją i mieszkają w większości naszych miast.

Szczególnie pośród młodych ludzi jest to istotne, przez takie projekty mogą oni odejść od z zakorzenionych przekonań, które niestety po dziś dzień mają starsze pokolenia. Także takie pomysły jak szkoła żydowska we Wrocławiu mogą mieć duże szanse na pokonanie stereotypów, dzięki nim dzieci i młodzież uczą się swojej historii i kultury, a jednocześnie tolerancji i życia w naszym społeczeństwie.
Źródło : etzchaim.pl