Na jaką pomoc mogłyby mieć nadzieję centra badawcze oraz czy też pieniądze są duże?

in firm, sprzedaż, warunki, zakup
Aktualnie w finansowej perspektywie duży akcent kładzie się na badania oraz na wdrożenie ich w firmach. Wsparciem na taki cel jest program Inteligentny Rozwój. Biznesmeni chcący skorzystać z tego wsparcia muszą wziąć udział w konkursie.


Można by ubiegać się o dotacje unijne na badania w ogłoszonym konkursie w ramach programu branżowego.
bieżnik
Autor: Ian Barbour
Źródło: http://www.flickr.com


Badania muszą tyczyć się nowych rozwiązań, jakie będą używane do przewozów pasażerskich oraz towarowych. warunkiem otrzymania pomocy finansowej jest wprowadzenie rezultatów badań we własnej firmie albo udzielenie licencji na wykorzystywanie tych rozwiązań przez odmienne podmioty gospodarcze. Jeszcze innym rozwiązaniem jest sprzedaż takich rozwiązań na rynku. Jest ponadto konkurs, w którym o pomoc mogłyby ubiegać się przedsiębiorstwa z sektora chemicznego. W konkursie tym nie mogą brać udziału wielkie podmioty, więc pieniądze do uzyskania są mniejsze. Ale można otrzymać 30 milionów PLN.


Warto zaciekawić się tym, że jest możliwe uzyskanie wsparcia finansowego większego niż typowe. Dla mikro firm mogłaby to być premia wynosząca 15 punktów procentowych. Jest to premia, której warunki udzielania są przeróżne. W konkursie związanym z badaniami nad rozwiązaniami szynowego taboru jest jak najszersze rozpropagowanie efektów badań. W przypadku firm działających w dziedzinie chemicznej warunkiem jest jak najwyższa współpraca w konsorcjum. W konkursach mogą brać udział przeważnie małe firmy, gdyż z przygotowywanych centrów badawczo-rozwojowych będą korzystać głównie one same.
Dofinansowanie mogłoby być przyznane na zakup aparatury i tworzenie takich centrów z zakupem działki oraz pracami budowlanymi włącznie. Do uzyskania jest kwota 41,36 mln złotych, a maksymalnie to 55% kosztów.