Poprawki w Prawie Budowlanym.

in budowa, budynki, prawo, projektu, przepisy
Rząd usiłuje już od znacznego czasu zreformować czy też udoskonalić ustawę Prawo Budowlane, gdyż współcześnie przesadna liczba czynności związanych z procesembudowlanym hamuje powstawanie inwestycji. Najprawdopodobniej nowe przepisy wejdą w życie na początku tego roku.


Jak miałyby wyglądać te zmiany znanego nam prawa budowlanego? W szczególności rząd chce wycofać wymóg uzyskiwania pozwolenia na budowę.

kancelaria prawna Lexperts Wrocław
Autor: Dave Conner
Źródło: http://www.flickr.com
Dotyczy to części domów jednorodzinnych. Do takich domków zaliczają się budynki, których obszar oddziaływania nie wykracza poza granicę działki którą obejmuje inwestycja. Wówczas należałoby jedynie zakomunikować starostwu zamierzaną budowę. Do tego typu zgłoszenia trzeba by było jeszcze załączyć projekt budowlany. Jeśli urząd stwierdziłby, że pomimo to potrzebne jest w tym przypadku uzyskanie pozwolenia na budowę wtedy miałby 30 dni na zgłoszenie tego rodzaju sprzeciwu. Jeśli by tego nie wykonał to byłaby to tzw. milcząca zgoda na zaczęcie budowy. Również można wystąpić z żądaniem o zaświadczenie z urzędu o braku sprzeciwu wobec zgłoszenia, żeby na wszelki wypadek posiadać dowód no to, że budowa przebiega zgodnie z prawem. W razie wątpliwości, zawsze dobrze jest się poradzić doświadczonego prawnika - http://lexperts.pl/specjalizacje/prawo-budowlane/. Porada prawna, to nie jest obecnie duży wydatek, a spokój ducha jest jednak bezcenny. Jeżeli chodzi o zakończenie budowy to też ma być ono prostsze. W miejsce wniosku o pozwolenie na użytkowanie osoba budująca się składałaby zawiadomienie o skończeniu budowy. Wówczas czas oczekiwania na pozyskanie tak nazywanej milczącej zgody na użytkowanie byłoby okrojone do 14 dni.


Aktualnie jest to dwadzieścia jeden dni. Tego typu procedura o powiadomieniu zakończenia budowy używana będzie nie tylko w wypadku domów jednorodzinnych, ale także na przykład warsztatów rzemieślniczych, stacji obsługi aut, myjni samochodowych, garaży na pięć stanowisk, parkingów. Kolejnym udogodnieniem ma być projekt budowlany bez oświadczenia o wodzie, prądzie, ciepła, gazu. Oznacza to, że nie trzeba będzie do projektu budowlanego dodawać oświadczeń o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła, gazu, odbioru ścieków oraz o warunkach przyłączenia obiektu do rozlicznego rodzju sieci na przykład do sieci wodociągowej. Zmiany wyglądają korzystnie i powinny usprawnić wiele dziedzin życia budowlanego. Przetargi powinny odbywać się sprawniej, prawnik będzie miał mniej pracy, budowy będą postępować szybciej i ogólnie im mniej papierologii, tym lepiej.