Praca notariusza, czyli co może, z jakiego powodu oraz w jakim wymiarze

in dom, osoby, państwa, pieniądze, pisma
Rejent stanowi rolę funkcjonariusza publicznego, czyli jednostki, która od razu obdarzana jest ufnością. Aczkolwiek nie wszyscy są świadomi, co należy do jego obowiązków, czyli tzw. czynności notarialnych.


rozmowa
Autor: iStock
Źródło: iStock
Notariusz wcześniej określany był rejentem, czyli osobą, która upełnomocniona była z ramienia panującego do sprawowania władzy, kiedy ten nie zdołał spełniać swoich powinności. Analogicznie jest w tym momencie, rejent to jednostka zaufania publicznego. Czynności notariusza mają naturę aktu urzędowego. Notariusz w Dąbrowie Górniczej (czytaj więcej) dla przykładu świadczy w zakresie swoich usług sporządzanie aktów notarialnych, poświadczenie dziedziczenia, przygotowywanie poświadczeń, potwierdzania równorzędności transkrypcji, podpisu, wyciągu czy też duplikatu z okazanym dokumentem. Nieodzownym jest fakt, że poza stworzeniem aktów prawnych czy potwierdzaniem zgodności z pierwowzorem notariusz przyjmuje również na przechowanie dokumenty, pieniądze lub papiery wartościowe, a także tworzy projekty aktów, oświadczeń czy innych pism. Skierowanie się do notariusza gwarantuje gwarancję praw oraz interesów danych stron, co również w dużej mierze zapobiega sporom w sądzie. Rejenta trudno porównywać do radcy prawnego czy adwokata, ponieważ bliżej mu do działalności sądu. Notariusz w Dąbrowie Górniczej pomoże również przeprowadzić czynności spadkowe, ponieważ notarialny akt, który zaświadcza dziedziczenie zarejestrowany zostaje w spisie, a więc posiada skutki mającego moc prawną postanowienia sądu, który stwierdza nabycie spadku (http://notariuszkrawczyk.pl/). Co ważne, napisanie testamentu w obecności rejenta nie opóźnia jego ujawnienia.


Teraz usługi notariusza są zdecydowanie wskazane oraz niezbędne, dla spokoju sumienia i dobrego funkcjonowania.