Przełączniki silnikowe poświęcone do spajania, również ubezpieczenia obszarów

in czas, części, LED, sieci, zysk
Następują zakłócenia stanu pracy napędów elektrycznych, w czasie jakich przepływający w nich prąd może uzyskiwać wartość daleko większą od znamionowej.


Jakikolwiek silnik elektryczny ma własne graniczne parametry pracy. Przekroczenie owych parametrów doprowadza do zniszczenia napędu, również jest w stanie przyczynić się do defektu układu sterowania. Zakłócenia zdołają następować z uszkodzenia silnika także z warunków ich pracy.
grzejniki dekoracyjne
Autor: US CPSC
Źródło: http://www.flickr.com


Wyłączniki silnikowe są składnikami do spajania, zabezpieczenia i rozdzielania obwodów prądowych przede wszystkim obciążeń z napędami. Równolegle ochraniają te silniki przed zniszczeniem w następstwie zablokowanego rozruchu, przeciążenia, zwarcia i ubytku jednej fazy w sieciach trójfazowych. Posiadają one termiczny wyzwalacz do ochrony uzwojenia motoru i wyzwalacz elektromagnetyczny. Wyzwalacze są ponadto wrażliwe na zanik fazy, oraz odpowiadają kiedy temperatury obwodu jest za wielka. Kontrola faz jest istotna gdyż częstokroć zdarza się że po zaniku zasilania zakład energetyczny załącza na początku wyłącznie dwie fazy zasilania co może być powodem dysfunkcji - najlepsze zwalniaki.


Dzięki stosowaniu wyłącznika silnikowego ubezpieczamy nie tylko motor, ale również stycznik, a dzięki znaczącej wytrzymałości na zwarcia nie musimy zakładać bezpieczników osobnych trajektorii napędowych. Z tej przyczyny należy pamiętać o instalowaniu wyłączników silnikowych przed stycznikiem, zapobiega to spaleniu stycznika w przypadku spięcia - polecane wyłączniki silnikowe.


Wyłączniki silnikowe są to łączniki określone do jednoczenia, także ochrony obwodów, które w razie przeciążenia rozłączają obwód od motoru.