Radca prawny czy może adwokat? Kogo wybrać?

in części, moc, pomoc, półki, zawód
Separacja? Sprawa karna w sądzie? A może nieuczciwy kontrahent? Do kogo się zgłosić do adwokata czy też do radcy ?


Czym odróżnia się sędzia od prokuratora może wskazać w zasadzie każdy.
Z odróżnieniem adwokata od radcy prawnego jest już jednakże troszeczkę gorzej. Nic w tym zadziwiającego w minionych latach można było zauważyć tendencję do zacierania różnic pomiędzy owymi dwoma profesjami. Nie zmienia to jednakże faktu, iż są to nadal dwa autonomiczne zawody. Z punktu spostrzegania przeciętnego obywatela ważne by wiedzieć do kogo zwróć się po wsparcie.


pomieszczenie magazynowe
Autor: Bob Mical
Źródło: http://www.flickr.com


Zajęcie radcy prawnego opiera się po największej części na udzielaniu rad prawniczych, sporządzaniu opinii prawnych a również przygotowaniu projektów akt prawnych. Radca (sprawdź propozycję) prawny może występować też przed sądami a także urzędami. Tak radca jak także adwokat uznani są za zawody zaufania publicznego. Warto tu jednakże podkreślić, że radca prawny zostać może zatrudniony na podstawie stosunku pracy. Stąd jeśli przykładowo biznesmen chce mieć etatowego prawnika powinien wypatrywać go pośród radców prawnych. Podstawowym obowiązkiem adwokata jest zaś świadczenie pomocy prawnej, szczególnie udzielanie porad, sporządzanie opinii prawnych a także przygotowywaniu projektów akt prawnych. Adwokat przeważnie rozdaje swoje wizytówki Radca prawny podobnie jak adwokat występuje przed urzędami oraz sądami.
Gdzie przeto różnica? Jak wzmiankowano wyżej adwokat nie może pozostawać w stosunku pracy a także może wykonywać swój zawód tylko w drodze działalności gospodarczej ewentualnie jako wspólnik spółki.