Rodzaje okresowych przeglądów placów zabaw

in cena, efekt, nieruchomości, osoba, sprzęt
Place zabaw są to miejsca, w jakich bardzo często bawią się malutkie dzieci. Mają one zapewnić bezpieczną rozrywkę na świeżym powietrzu. Dlatego wiążące w Polsce prawo nakłada obowiązek przeprowadzania okresowych przeglądów takich miejsc.


Nowoczesna kuchnia
Autor: William Warby
Źródło: http://www.flickr.com


Peugeot
Autor: FotoSleuth
Źródło: http://www.flickr.com


Na administratorach placów zabaw spoczywa zadanie przeprowadzania 3 typów przeglądów okresowych. Przeglądy regularne, tak zwana rutynowa kontrola placu zabaw - powinna być przeprowadzana nie sporadyczniej aniżeli raz na tydzień. Ich celem jest zweryfikowanie uszkodzeń na obszarze placu zabaw, będących efektem, m.in. zaśmiecania, wandalizmu czy negatywnego wpływania warunków pogodowych. W czasie rutynowej kontroli powinno się więc skontrolować prawidłowość funkcjonowania urządzeń . Do przeprowadzania przeglądów regularnych zobowiązany jest administrator placu zabaw, na przykład właściciel, osoba administrująca posiadłością czy też osoba przez nią wyznaczona. Okresowy przegląd placów zabaw to niezwykle ważna rzecz chroniąca nasze dzieci.


garnitur
Autor: Madalina Ungur
Źródło: http://www.flickr.com
Funkcjonalna kontrola powinna być przeprowadzona przynajmniej raz na 1-3 miesiące. Swym zakresem obejmuje działania związane z kontrolą rutynową, jak także oszacowanie stabilności oraz funkcjonalności wyekwipowania placu zabaw. Idzie więc o zweryfikowanie stanu pojedynczych fragmentów urządzeń, a również stanu płotu, czy też nawierzchni. Zgodnie z obowiązującym prawem, inspekcję powinien przeprowadzić właściciel lub zarządca nieruchomości albo osoba przez nich wyznaczona.


Doroczna kontrola podstawowa musi przeprowadzana być nie rzadziej niż co 12 miesięcy. Jej celem jest ogólna ocena poziomu bezpieczeństwa placu zabaw. Podczas kontroli badany jest stan podłoży, stan zużycia sprzętów jak też nawierzchni.