Standardowa męka czyli rozliczenie się z Urzędem Skarbowym. O czym pamiętać i z czego korzystać?

in finanse, odsetki, opłata, urząd
Jednym z podstawowych obowiązków każdego dorosłego Polaka jest oddanie zeznania podatkowego za rok poprzedni. To, jaki dokument będzie właściwy, zależy od wybranej formy podatkowej. Najczęściej wypełnianym papierem jest znany wszystkim PIT 37. Niezłożenie wspomnianego rozliczenia podatkowego w ustawowym terminie, czyli do trzydziestego kwietnia roku kolejnego, powiązanie jest z przekroczeniem prawa urzędowego, zagrożonego karą pieniężną.


rozliczanie podatków
Autor: Administración Nacional de la Seguridad Social
Źródło: http://www.flickr.com
Co ważne, kary tej można uniknąć, jeżeli spełni się nakazy opisane w KKS. Jeśli mamy na myśli pity 2015 rok może być jednym z początkowych w pełni zautomatyzowanych. Część ludzi i tak będzie preferować osobiste stawienie się w urzędzie, lecz jest to niezmiernie męczące. PIT 37 to z pewnością najpopularniejszy formularz oddawany podczas rozliczenia rocznego. Dotyczy on bowiem ponad szesnastu milionów mieszkańców Polski. Jesteśmy w stanie go uzupełnić indywidualnie lub ze współmałżonkiem. Co gdy nie zdążymy ze składaniem deklaracji? Główną karąą, z jaką mogą się zderzyć podatnicy, którzy nieterminowo składają dokumenty, jest wspomniana uprzednio kara grzywny wymierzana na podstawie nakazów KKS. Wysokość grzywny za zapomnienie złożenia deklaracji można rozpatrywać w kontekście 2 odmiennych sytuacji. Musimy także pamiętać, iż opóźnienie złożenia dokumentów i niewpłacenie podatku wiąże się także z naliczaniem procentów za opóźnienie od zaległości fiskalnych. O ile nie ma sposobu na uniknięcie naliczania procent za zwłokę to istnieje wszakże sposób na uniknięcie odpowiedzialności karnej fiskalnej. Można to zrobić przez złożenie tzw. „czynnego żalu”.


www.pit-ekspres.pl/
Autor: Lucas Hayas
Źródło: http://www.flickr.com
Pamiętajmy wszakże, iż jeżeli podatnik na trochę przed wezwaniem organów skarbowych zauważy i naprawi swój błąd poprzez złożenie zaległego zeznania podatkowego i opłacenie należnego podatku wraz ze stosownymi odsetkami, jest w stanie uniknąć kary. Gdy chodzi o pity 2015 rok umożliwia szerokie spektrum możliwości w temacie poprawek. Bądźmy również czujni, gdyż w tym roku zmieniły się numery rubryk i wypełniając dokument na podstawie zeszłorocznego możemy się niezmiernie pomylić. Pamiętajmy więc, że jeżeli penitent dopełni wszystkie należności wobec urzędu skarbowego, może liczyć na zwolnienie z karalności za wykroczenie skarbowe.