Systemy wizyjn zaprogramowane do pełnienia wąsko zdefiniowanych zadań

in dane, komputer, LED, rzeczy, WC
Dążenie do zminimalizowania liczby omyłek to podłoże zdobycia wysokiej wydajności. Minimalizację omyłek w produkcji można jednak zdobyć wyłącznie stosując częste ukierunkowane inspekcje w ramach procesu.


Najprościej można to osiągnąć korzystając z układów inspekcji wizyjnej.


meble ogrodowe
Autor: Bello Glardino
Źródło: Bello Glardino
Systemy wizyjne mają zastosowanie w wielu branżach przemysłu. Układy wizyjne są zaplanowane do realizowania wąsko określonych funkcji, takich jak liczenie rzeczy na przenośnikach, czytanie numerów fabrycznych, czy poszukiwania defektów na nawierzchni obiektów. Układy takie używa się tam, gdzie jest zapotrzebowanie na prędkie, skrupulatne i powtarzalne inspekcje wizualnie w cyklu 24 godzinnym. W końcowym etapie procesu, oprogramowanie uzyskuje wiadomości o stanie wyrobu poddawanego inspekcji, według przedtem wytyczonych wyznaczników.


Sieć receptorów wizyjnych komponuje się z kamer, z jakich każda cechuje się predyspozycją do wytwarzania filmu, komunikacji i składowania przechwyconego obrazu. Wszelkie kamery są połączone do jednego, albo kilku komputerów centralnych, gdzie przekazywany jest obraz z poszczególnych kamer, jaki później jest poddawany dalszej obróbce i łączony w jeden rozmiar wyjściowy. Sieci czujników wizyjnych zazwyczaj wykorzystywane są przy nadzorze terenu, obserwowaniu, również monitorowaniu otoczenia.


Osobliwym rodzajem ich spożytkowania jest predyspozycja do wygenerowania obrazu trójwymiarowego danej sceny, także magazynowanie danych przez dowolny okres czasu po to, żeby operatorzy mogli zobaczyć konkretne wydarzenie po upływie opcjonalnego przedziału czasu.