Szkolenia Bezpieczeństwa i Higieny Pracy mogłyby również odbywać się w języku angielskim dla cudzoziemców nie znających polskiego

in metody, pracownicy, PRacownik, sprzęt, urząd
Dziś dużo firm zatrudnia osoby pochodzące z różnych krajów. Powinny oni tak jak wszyscy pracownicy przebyć obowiązkowe szkolenie BHP. Na szczęście dziś to nie jest wcale problem, bo fachowców w tej dziedzinie prowadzących lekcje w języku angielskim jest bardzo dużo.
biurowiec
Autor: Stefan Kuryłowicz, APA Kuryłowic
Źródło: Wolf Immobilien Polen Sp. z o. o.


CV
Autor: Train Photos
Źródło: http://www.flickr.com


Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu firm zatrudniających cudzoziemców dużo podmiotów prowadzi szkolenie BHP po angielsku. Tego typu szkolenia mogą być przeprowadzane w grupach oraz osobno. Są one przeprowadzane przeważnie w biurze firmy zlecającej takie szkolenie oraz w wygodnym dla PRacowników terminie. Firmy szkoleniowe zatrudniają jedynie wykwalifikowanych lektorów angielskich z dużym doświadczeniem, którzy już współpracowali z obcymi podmiotami z różnorodnych gałęzi gospodarki. Język angielski nie jest ojczysty dla wielu cudzoziemców. Jednak nie będą oni mieli problemu ze zrozumieniem kursu. Wymagane szkolenie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy spółka szkoleniowa dostosuje do stopnia znajomości języka angielskiego i umiejętności zawodowych.


Szkolenia organizowane są w postaci seminarium, szkolenia lub samokształcenia kierowanego. Mają one na celu aktualizację lub uzupełnienie wiedzy dotyczącej realizowanej pracy i zachowania się w korporacji w sposób zgodny z zasadami Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. W czasie kursu używane są przeróżne środki dydaktyczne, a więc filmy oraz środki do udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku przy pracy. Pokazane także będą sposoby obsługi urządzeń przeciwpożarowych.
Po ukończeniu szkolenia uczestniczący uzyskuje kartę szkolenia wstępnego lub orzeczenie o zakończeniu kursu okresowego. Faktura za szkolenie jest wysyłana pocztą pod podany w formularzu zgłoszeniowym adres.