Jak można stać się rolnikiem

in gospodarstwo, kret, szkoła
Od kilku lat rośnie popularność zawodu farmera pośród osób nie mających podobnej tradycji w rodzinie, często pochodzących z większych miast. Znamionuje to nie tyle o atrakcyjności tegoż zajęcia, co o dużych możliwościach rozwoju a także perspektywach na czas przyszły. Istotne jest również powołanie. Tak jak dla niektórych z niejasnych powodów atrakcyjnym zajęciem jest duchowny bądź pielęgniarka, tak dla wielu osób marzeniem jest bycie farmerem.


Zawód farmera reguluje artykuł 6 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.

Nie każdy mieszkaniec miasta wie co to jest folia pe (www.novmax.pl/produkt/16) czy siatka na krety, jednakże wszystkiego można się nauczyć. Średnie szkoły kształcące w zawodzie rolnika to zasadnicze szkoły zawodowe, szkoły policealne i technika. Z czysto pragmatycznych powodów warto jednakże otrzymać wyższe wykształcenie w tym kierunku.

siatka na krety może nam ułatwić życie
Autor: Betafence
Źródło: Betafence
Im lepszy zawodowy stopień naukowy tym większe dotacje możemy otrzymać. Nie bez znaczenia jest oczywiście wiedza jak też umiejętności, które możemy otrzymać, zwłaszcza kiedy planuje się uruchomić nietypową uprawę lub hodowlę. Studia magisterskie proponują tak szkoły państwowe jak też niepubliczne. Alternatywą dla kierunku rolnika jest wykształcenie ogrodnika. Także w internecie można spotkać kursy umożliwiające zdobycie stosownego średniego wykształcenia. Są one jednak przeznaczone dla osób, które są właścicielem, lub współwłaścicielem gospodarstwa rolnego od co najmniej trzech lat.


W świetle przepisów rolnik musi posiadać ziemię z przeznaczeniem rolniczym, a równocześnie by tą ziemię kupić należy być farmerem.

Jest to związane z nadużyciami w sferze społecznych ubezpieczeń i nieomalże uniemożliwia nabycie ziemi poprzez osoby nieposiadające stosownego wykształcenia lub doświadczenia. Istotne są predyspozycje, które powinny charakteryzować przyszłego rolnika. Przede wszystkim jest to umiejętność zorganizowania pracy, chęć kształcenia się, predyspozycja do pracy fizycznej na wolnym powietrzu i doskonały stan zdrowia. Jeśli prowadzenie gospodarstwa wymaga obsługi ciągnika, samochodu albo kombajnu, konieczne będzie odbycie szkoleń i zdanie egzaminów przygotowujących do ich prowadzenia. Zobacz też http://novmax.pl/produkt/11/.

Interesującą opcją dla klasycznego gospodarstwa jest rolnictwo ekologiczne.