Obligacje i listy zastawne

in banki, waluta
Istnieje wiele możliwości inwestowania pieniędzy. Rozwiązaniem może być inwestycja w obligacje. Obligacje to papiery wartościowe, które są emitowane w serii. Emitent stwierdza, że jest dłużnikiem obligatariusza (właściciela obligacji), co czyni go zobowiązanym do spełnienia określonego świadczenia względem właściciela obligacji. Z uwagi na to, że Skarb Państwa występuje w tej relacji jako dłużnik, zapewnia ponadto wykup obligacji od wierzycieli oraz wypłacenie należnych odsetek. Przy czym odpowiada całym majątkiem, co czyni obligacje najbezpieczniejszą inwestycją i lokatą oszczędności.

Wyróżnić można obligacje oszczędnościowe oferowane osobom fizycznym oraz obligacje komunalne, przeznaczone dla inwestorów. Oprócz Skarbu Państwa emitentem obligacji mogą być banki hipoteczne, które emitują papiery wartościowe w formie hipotecznych i publicznych listów zastawnych.

Obligacje komunalneSamorząd terytorialny emituje obligacje komunalne, inaczej municypalne. Emitowane w postaci papierów wartościowych obligacje te są bardzo atrakcyjnym sposobem lokowania kapitału. Ich atrakcyjność odczuwają inwestorzy oraz społeczeństwo i gospodarka.
Inwestycje, papiery wartościowe
Autor: www.sxc.hu
Źródło: www.sxc.hu
Dla inwestorów są one korzystne, ponieważ emitent – samorząd terytorialny daje gwarancję wypłacalności, a zysk w postaci odsetek jest zwolniony od podatku (zapraszamy: na tej stronie. Społeczeństwo oraz podmioty gospodarcze mogą odnieść korzyści z obligacji komunalnych dzięki możliwości pozyskania funduszy na przeprowadzenie różnych inwestycji, w tym budowę mostów i dróg oraz wydatki publiczne związane z oświatą, służbą zdrowia lub armią.Plusy i minusy obligacji komunalnychNa obligacjach trudniej zyskać niż na aukcjach, jednak zapewniają one ochronę przed inflacją i są gwarancją dodatkowego zysku. Skala oprocentowania części obligacji pozwala zarobić ponad 15% w skali roku. Zysk to nie tylko odsetki, ale możliwość sprzedaży obligacji. Te, które są notowane na giełdzie można sprzedać zazwyczaj po lepszych cenach. Możliwość ustalenia czasu wypłaty odsetek umożliwia zapewnienie wierzycielowi dodatkowej gotówki w trudnym okresie dla finansów. Jest to również korzystne dla emitenta, gdyż może zaplanować sprzedaż obligacji komunalnych, wtedy gdy spodziewa się zwiększonych wydatków na inwestycje. Kupno i sprzedaż obligacji prowadzi Bank Gospodarstwa Krajowego. Do niego należy ponadto prowadzenie rachunku kupionych papierów wartościowych. Jeśli szukasz też sprawdzonych informacji o obligacjach przedsiębiorstw, odwiedź http://www.pccinwestor.pl/.

Banki hipoteczneBanki hipoteczne to banki, które udzielają kredytów hipotecznych. Są to dłużne papiery wartościowe, których emisariuszami mogą być wyłącznie banki hipoteczne. Ten rodzaj kredytów udzielany jest na cele budownictwa przemysłowego i mieszkaniowego. Banki hipoteczne uzyskują środki finansowe na swoją działalność wypuszczając listy zastawne oraz obligacje, przyjmując lokaty terminowe, zaciągając kredyty. Hipoteczne oraz publiczne listy zastawne uważane są za papiery wartościowe o dużym poziomie bezpieczeństwa. Za jego zapewnienie jest odpowiedzialny powiernik powołany przez Komisję Nadzoru Finansowego.
inwestycje
Autor: Damian Gadal
Źródło: http://www.flickr.com
Powiernik nadzoruje i kontroluje banki hipoteczne pod względem terminowości wypłat roszczeń wierzycielom (z tytułu nabytych papierów wartościowych). Kredyty hipoteczne są szczególnie popularne wśród funduszy emerytalnych, inwestycyjnych, towarzystw ubezpieczeniowych i banków. Zainwestowane w ten sposób środki finansowe można odzyskać wraz z odsetkami po 5-7 latach. Przez ten czas pieniądze są zamrożone, można jednak sprzedać listy zastawne na rynku wtórnym przed upływem okresu zapadalności. Banki hipoteczne różnią się między sobą ofertą. Różnice dotyczą: wymagań dotyczących dochodów kredytobiorcy, dopuszczenia wzięcia kredytu w innej walucie, czasu kredytowania, dopuszczalnego wieku kredytobiorcy, możliwości wcześniejszej spłaty kredytu. Decydując się na zaciągnięcie kredytu hipotecznego, warto wziąć pod uwagę wszystkie wymogi.